Les classes individuals  s’adrecen a alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Universitat, així com a aquells alumnes que necessitin ajuda en la preparació d’un examen de qualsevol assignatura curricular, ja sigui de ciències o lletres.
Gràcies a aquest servei podem oferir una atenció molt individualitzada i dissenyar un programa de reforç a mida de l’alumne.

 

banner-academia-servies-7