Els grups reduïts tutoritzats s’adrecen a alumnes de Primària, ESO i Batxillerat que vulguin millorar el seu rendiment escolar o necessitin ajuda alhora d’afrontar la seva vida escolar. Són espais per estudiar i fer deures on ajudem als nostres alumnes en totes les seves tasques, així com a preparar els seus exàmens, treballs i projectes.

shutterstock_110544146_-_copia_1