curs-catala

Cursos per a nens a partir de 2 anys
Cursos per a joves i adults
Cursos per a l’obtenció dels nivells C1 i C2
Reforç escolar de l’assignatura de català de tots els nivells
Classes de conversa
Classes individuals