angles

Cursos per a nens a partir de 3 anys
Cursos per a Joves (Elementary, Pre-Intermediate, Intermeditate, Upper Intermediate i Advanced)
Cursos per adults (Elementary, Pre-Intermediate, Intermeditate, Upper Intermediate i Advanced)
Preparació pels exàmens de Cambridge (PET, First I Advanced)
Preparació pels exàmens de l’Escola Oficial d’Idiomes (nivell 3r i 5è)
Cursos per a universitaris per a l’obtenció dels nivells B1 i B2
Cursos intensius
Classes de conversa
Reforç escolar de l’assignatura d’anglès de tots els nivells
Classes particulars
Cursos per empreses